12.4.2010

Finnish Tango in Elvish : Nyárenor : Satumaa "Far Away Land of Dreams"Sävel ja sanat / melody & lyrics: Unto Mononen
Käännös quenyaksi ja esitys / Quenya translation & performance: Petri Tikka
Säestys / accompaniment: Kari Tikka

J.R.R. Tolkienin quenya on korkeahaltioiden kieli, joka perustuu osittain suomen kielioppiin ja fonetiikkaan. Tässä kuuluisassa laulussa on yhtäläisyyksiä haltioiden kaipuulle kadotettuun kotiinsa, joka on aavan meren tuolla puolen.

Quenya, created by J.R.R. Tolkien, is the language of the High Elves. It is partially based on Finnish grammar and phonetics. Satumaa "Far Away Land of Dreams" (often translated "Fairy Tale Land") is the national tango of Finland (
Wikipedia on Finnish tango). The lyrics are reminiscent of the longing of Elves for their lost home, which lies beyond the wide sea.

Nyárenor

Palla Ear pella ea nór eressea
yasse oi falastea hrestann almárea
yasse lóti arivanimë sisilcalar
tasse ilye noa réo nyéri haire nar

Ai, mennien qui enta nyáre-nóre yallume
ní tallo laume lendie ve lindo ullume
ú rámato uin pole vile
nánye lanyana
er nausenen i háya pele
mínan úvana

Linde, vila tanna yasse síla nyárenor
tanna yasse ninya arimelda larta vor
linde, vila tanna síve lindo lintie
nyara i nóvissenyassen ea, ná er se.

Satumaa

Aavan meren tuolla puolen jossakin on maa
missä onnen kaukorantaan laine liplattaa
missä kukat kauneimmat luo aina loistettaan
siellä huolet huomisen voi jäädä unholaan

Oi jospa kerran sinne satumaahan käydä vois
niin sieltä koskaan lähtisi en linnun lailla pois
vaan siivetönnä en voi lentää
vanki olen maan
vain aatoksin mi kauas entää
sinne käydä saan

Lennä laulu sinne missä siintää satumaa
sinne missä mua oma armain odottaa
lennä laulu sinne lailla linnun liitävän
kerro että aatoksissain on vain yksin hän

The Far Away Land of Dreams (translation by myself)

Somewhere beyond the wide sea there is a land
where a wave laps to the distant shore of bliss
where the most beautiful of flowers always cast their light
there the worries of tomorrow can fall into oblivion

Oh if only one could get to that fabled land
then I would never leave it like a bird
but without wings I cannot fly
I am a prisoner of the earth
only by thoughts that reach far
I may get there

Fly, my song, there where the fabled land looms
there where my very own, my dearest one is waiting for me
fly, my song, there like a gliding bird
tell that in my thoughts there is only, solely her

Back translation from Quenya:

Palla Ear pella ea nór' eressea
beyond the wide Sea there is a lonely land (cf. Tol Eressea)
yasse oi falastea hrestann' almárea
where it surges always on the blessed shore
yasse lóti arivanimë sisilcalar
where the most beautiful of flowers continually shine white and golden
(cf. the Two Trees, VT27:20, 
27)
tasse ilye noa réo nyéri haire nar
there all the worries of tomorrow are far

Ai, mennien qui enta nyáre-nóre yallume
alas, if I would reach that saga-land at last
ní tallo laume lendie ve lindo ullume
I would not indeed go from there like a singing bird, not ever
ú rámato uin pole vile
without wings I cannot fly
nánye lanyana
I am enclosed
er nausenen i háya pele
only by imagination that returns far away
mínan úvana
I make for that which is unmarred

Linde, vila tanna yasse síla nyárenor
song, fly there where the saga-land is shining (cf. Valinor)
tanna yasse ninya arimelda *larta vor
there where my dearest waits ever
linde, vila tanna síve lindo lintie
song, fly there like a singing bird, with swiftness
nyara i nóvissenyassen ea, ná er se

tell that in my thoughts he/she alone exists, is

2 kommenttia:

Suositut tekstit | The most popular posts